Velkommen til
KW PLAN ApS


Vi leverer IT-løsninger, rådgivning og planlægning indenfor skov og landbrug.


Information:
KW-PLAN har tegnet en 3 års kontrakt om anvendelse af Microsofts udviklingssoftware
December 2022

Endnu et år er ved at slutte, hvor KW-PLAN har leveret planlægningssoftware til det danske og syd-svenske skovbrug. I efteråret tegnede vi en ny 3-års kontrakt med Microsoft om anvendelse af Microsofts udviklings¬software. Vi regner med, at det danske produktionsskovbrug lever længe endnu, på trods af Naturstyrelsens natur¬national¬parker, udlægning af urørt skov, og politikernes planer om også at inddrage private skovarealer i oprettelse af ”vild natur”.

”Urørt skov” har fået en ny betydning. Når statsskov udlægges til urørt skov, er fældning af al nåletræet noget af det første der sker. Nåletræ er jo ikke oprindeligt hjemmehørende i Danmark, og derfor er nåletræ – set med politikerøjne – uønsket. Man kan ærgre sig over, at de danske konger dummede sig i krigene mod svenskerne i 1600-tallet. Ellers ville rødgran have været en hjemmehørende træart og dermed en del af den danske natur. Fremover vil vi mangle tømmer til byggeri. Vi importerer allerede i dag 70% af vores træforbrug.

Det er rystende, at vores politikere tror, at den danske natur har bestået af overdrevsarealer og lysåbne skove. Det var jo en ”natur”-tilstand, som var opstået i slutningen af 1700-tallet ved bøndernes kreatur-græsning i skovene. Kreaturerne åd al opvækst og ødelagde de store træer. Derfor etableredes fredskovsforordningen i 1805, der forbød dyrenes græsning i skovene. Herved kunne skovene genopbygges, og skovarealet voksede fra 4% til 15%. Det er jo hele grundlaget for dansk skovbrug, der risikerer at forsvinde, når disse vildfarelser føres ud i livet.

Vi må håbe, at flere får øjnene op for, at et mangfoldigt dyre- og planteliv også forekommer i produktive skove, at træ er en betydningsfuld samfundsressource, og at skovene spiller en vigtig rolle i klimaproblematikken. Når træerne vokser, opsamler de CO2, hvilket er godt for CO2-regnskabet. Men når skoven er urørt, og alt træet bliver liggende i skoven og rådner, så frigives al den opsamlede CO2 igen.

KW-PLAN integreres med skovkortet.dk
September 2021

KW-PLAN og skovkortet.dk har i samarbejde udviklet en integration mellem KW-PLAN Planprogram og skovkortet.dk. Kortdata kan nemt sendes direkte til skovkortet.dk, og noter og billeder som oprettes på skovkortet.dk bliver automatisk synkroniseret med kortet i KW-PLAN.

KW-PLAN får ny adresse
Maj 2019

Fra d. 1-5-2019 er KW-PLAN ApS' adresse Svennerupvej 9, 4683 Rønnede. Telefonnummeret er uændret: 57 80 17 17. KW-PLAN's struktur er i de senere år ændret. IT-relateret kommunikation med vores kunder foregår primært via internettet, og registrering i felten udføres i stigende omfang af tilknyttede konsulenter. Vi har ikke mere behov for de fysiske rammer som Ordruplund har givet os siden 1991. Derfor er Ordruplund solgt pr. 1-5-2019.

KW-PLAN fylder 35 år d. 14-4-2019
April 2019

Søndag d. 14-4 er det 35 år siden KW-PLAN begyndte kortlægning, planlægning og udvikling af software til dansk skovbrug. Allerede samme år løste KW-PLAN også opgaver for svenske skovbrugsejendomme. I dag anvender hovedparten af de private skovejendomme i Danmark KW-PLAN's planlægningsprogrammer. Også svenske skovejendomme anvender programmerne.

KW-PLAN Planprogram
Januar 2019

KW-PLAN Planprogram er PLANKAT/PC-KORT's afløser. Programmet blev introduceret i 2013. Næsten alle brugere af PLANKAT/PC-KORT anvender nu KW-PLAN Planprogram.

Der tilføjes løbende nye funktioner i planprogrammet. Det er derfor en stor fordel at abonnere på programmet.

Skærmbillede fra KW-PLAN Planprogram:

DDO2016. Nye ortofotos fra COWI A/S
December 2016

COWI A/S har optaget nye ortofotos i sommeren 2016. Ortofotos er et uundværligt redskab, når de digitale kort skal revideres.

COWI’s ortofotos kan anvendes i PC-KORT og i KW-PLAN’s nye planprogram via internetadgang. Kontakt KW-PLAN for at købe brugsret til DDO2016.

KW-PLAN ApS, Svennerupvej 9, 4683 Rønnede
tlf. +45 57 80 17 17
email: kw@kwplan.dk
www.kwplan.dk
om kwplan