Velkommen til
KW PLAN ApS


Vi leverer IT-løsninger, rådgivning og planlægning indenfor skov og landbrug.


Information:
KW-PLAN integreres med skovkortet.dk
September 2021

KW-PLAN og skovkortet.dk har i samarbejde udviklet en integration mellem KW-PLAN Planprogram og skovkortet.dk. Kortdata kan nemt sendes direkte til skovkortet.dk, og noter og billeder som oprettes på skovkortet.dk bliver automatisk synkroniseret med kortet i KW-PLAN.

KW-PLAN får ny adresse
Maj 2019

Fra d. 1-5-2019 er KW-PLAN ApS' adresse Svennerupvej 9, 4683 Rønnede. Telefonnummeret er uændret: 57 80 17 17. KW-PLAN's struktur er i de senere år ændret. IT-relateret kommunikation med vores kunder foregår primært via internettet, og registrering i felten udføres i stigende omfang af tilknyttede konsulenter. Vi har ikke mere behov for de fysiske rammer som Ordruplund har givet os siden 1991. Derfor er Ordruplund solgt pr. 1-5-2019.

KW-PLAN fylder 35 år d. 14-4-2019
April 2019

Søndag d. 14-4 er det 35 år siden KW-PLAN begyndte kortlægning, planlægning og udvikling af software til dansk skovbrug. Allerede samme år løste KW-PLAN også opgaver for svenske skovbrugsejendomme. I dag anvender hovedparten af de private skovejendomme i Danmark KW-PLAN's planlægningsprogrammer. Også svenske skovejendomme anvender programmerne.

KW-PLAN Planprogram
Januar 2019

KW-PLAN Planprogram er PLANKAT/PC-KORT's afløser. Programmet blev introduceret i 2013. Næsten alle brugere af PLANKAT/PC-KORT anvender nu KW-PLAN Planprogram.

Der tilføjes løbende nye funktioner i planprogrammet. Det er derfor en stor fordel at abonnere på programmet.

Skærmbillede fra KW-PLAN Planprogram:

DDO2016. Nye ortofotos fra COWI A/S
December 2016

COWI A/S har optaget nye ortofotos i sommeren 2016. Ortofotos er et uundværligt redskab, når de digitale kort skal revideres.

COWI’s ortofotos kan anvendes i PC-KORT og i KW-PLAN’s nye planprogram via internetadgang. Kontakt KW-PLAN for at købe brugsret til DDO2016.

Klaus Wunsch Holding ApS har stiftet KW-PLAN SOFTWARE A/S
December 2013

Den 2-12-2013 har Klaus Wunsch Holding ApS stiftet KW-PLAN SOFTWARE A/S, som er et søsterselskab til KW-PLAN ApS. De to selskaber ejes 100% af Klaus Wunsch Holding ApS.

Det nystiftede søsterselskab overtager rettighederne til KW-PLAN ApS’ kort- og planlægningssoftware. Det er således KW-PLAN SOFTWARE A/S, der fremover har ansvaret for den videre udvikling af PLANKAT og PC-KORT, samt opmålingsprogrammet KUBIK.

Der er ikke ændringer i KW-PLAN ApS’ øvrige aktiviteter.

Oprettelsen af KW-PLAN SOFTWARE A/S skal styrke udviklingen af softwaren, så fremtidige krav fra skovbrugserhvervet, herunder anvendelse af softwaren i internet- og cloudløsninger, vil kunne imødekommes. Under den videre udvikling vil der være fokus på såvel det danske marked som udenlandske markeder.

KW-PLAN SOFTWARE A/S’ bestyrelse består af personer med særlige skovbrugskompetencer, hvilket understøtter dette formål. Bestyrelsen består af jägmästare Esben Møller Madsen, direktør Jens Kristian Poulsen, godsejer Lars Wilhjelm, skovfogedassistent Daniel Hintz, direktør Lone Wunsch og direktør Klaus Wunsch.

Abonnementerne på PLANKAT, PC-KORT og KUBIK er uændrede. Husk at abonnementet også omfatter det nye planlægningsprogram, som blev introduceret i januar 2013. Det nye planlægningsprogram kan downloades via boksen, der ses foroven til højre.

KW-PLAN ApS, Svennerupvej 9, 4683 Rønnede
tlf. +45 57 80 17 17
email: kw@kwplan.dk
www.kwplan.dk
om kwplan